Tävlingsregler

Tävlingsregler för 2017, antagna vid månadsmötet december 2016.

Närvarotävlingen

Närvarotävlingen är en fototävling uppdelad i flera tävlingsomgångar som pågår under hela verksamhetsåret. Tävlingsomgångar hålles på de möten som angetts i årsplanen för månadsmöten. En tävlingsomgång är antingen digital (bilder projicerade på duk) eller påsikt (bilder utskrivna på papper). Av årsplanen ska framgå fördelningen mellan digital och påsikt under året. Vid årets slut räknas poängen samman från årets alla omgångar. Observera att närvarotävlingen bara har en tävlingsklass fr.o.m. 2017. Den tidigare uppdelningen i två tävlingsklasser är borttagen.

Varje medlem får delta med en (1) bild i varje tävlingsomgång. Det är bara närvarande medlemmar som får delta – man kan alltså inte tävla via ombud.
En bild får endast delta en gång i närvarotävlingen.

Påsiktsbilder får max vara 42 cm på längsta sidan. Vid eventuell montering är det bildens längsta sida som gäller.
Digitala bilder tas med till mötet på USB-minne och ska lämnas in senast kl. 19.10 samma dag. Bilderna kommer att visas i 1080p dvs 1920 (bredd) x 1080 (höjd). Filformat skall vara .jpg.

Varje tävlingsomgång avgörs direkt på mötet. Alla närvarande medlemmar har rätt att rösta. Man röstar på bilder utan inbördes ordning, enligt följande regel:

  • Om antalet bilder är 8 eller fler får man rösta på max 4 bilder.
  • Om antalet bilder är 6-7 får man rösta på max 3 bilder.
  • Om antalet bilder är 3-5 får man rösta på max 2 bilder.
  • Om antalet bilder är färre än tre så ställs tävlingen in.

Omröstningen sker slutet om mötet inte beslutar annat. Röstning på egen bild är inte tillåtet.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ha tema i vissa närvaroomgångar. Eventuella teman ska utlysas vid årets början. Tävlingsbilder i temaomgångarna ska vara tagna efter att temat har släppts.

Poäng
Fem bilder ges poäng för placering, dock max lika många placerade bilder som antal deltagande fotografer. Vinnaren får 5 poäng, tvåan får 4 poäng, trean får 3 poäng, fyran får 2 poäng och femman får 1 poäng.

Platserna kan delas och då utgår det full poäng till var bild. Dock skall så få som möjligt, utöver fem, belönas med poäng. Delas förstaplatsen kommer nästa bild på tredje plats, motsvarande gäller även övriga platser.

I tillägg till placeringspoängen så delas 1 ”flitpoäng” ut till varje deltagande bild, alltså även till oplacerade bilder. Detta innebär att klassvinnaren belönas med totalt 5+1 poäng. Flitpoäng delas ut även om tävlingen skulle bli inställd p.g.a. för få deltagare.

Klubbmästerskapet

Klubbmästerskapet är en fristående tävling i två klasser, påsikt och digitalt.
Tävlingen avgörs en gång per år. Tävlingen har inlämning fram till månadsmötet i april månad.
Tävlingen bedöms externt. Styrelsen utser jury.

Medlem deltar med max tre (3) bilder i varje klass. Bilden får endast delta i KM en gång.

Storlek och utformning lika som i närvarotävlingen ovan.
Digitala bilder levereras till kmbilder [at] molnlyckefotoklubb [dot] nu eller på USB minne vid månadsmöte i april. Storlek skall vara maximalt 1080p dvs 1920 (bredd) x 1080 (höjd). Filformat skall vara .jpg.

Juryn rangordnar de tio bästa bilderna i varje klass. Två pris utdelas i vardera klassen: Pris till bästa bild samt till den fotograf som får högsta totala poängsumma för sina bilder. Vid summering av poäng gäller att plats 1 ger 10 poäng, plats 2 ger 9 poäng, plats 3 ger 8 poäng, osv. Om två fotografer hamnar på samma poängsumma så vinner den som har högst placerade bilden i klassen.

Årets Fotograf

På årsmötet i februari utses Årets Fotograf. Årets fotograf är den som har högst total poängsumma i närvarotävlingen under föregående verksamhetsår. Om två fotografer hamnar på samma poängsumma så vinner den som har flest förstaplatser (5p), därefter flest andraplatser (4p), osv.

Övriga regler

En och samma bild får delta en gång både i KM och Närvaro, sen är den att betrakta som gammal. Om medlem för talan mot en bild är det upp till ansvarig för mötets tävling att avgöra om bilden ska få tävla eller ej.

Ingen del av ett tävlingsfoto får bestå av en fotografisk bild tagen av en annan fotograf än den som tävlar med bilden.

**
Styrelsen har möjlighet att under året föreslå ett månadsmöte för beslut att justera antalet deltagande bilder från en till två alt från två till en på kommande närvarotävlingar om så erfordras för att få en bra programpunkt på mötena.